Parlamentas balsuos pritarti ar nepritarti išrinktojo Komisijos pirmininko ir paskirtųjų Komisijos narių kaip institucijos paskyrimui. Nors projektą pristatęs socialinių reikalų ir darbo ministras Linas Kukuraitis parlamento salėje nebuvo nušvilptas, nepasitenkinimą juo bylojo ir rūstūs politikų žvilgsniai, ir balsavimo rezultatai — projektui po pateikimo pritarė tik 12 Seimo narių, prieš buvo 41, o susilaikė Nicos sutartimi toliau išplėsta bendro sprendimo procedūros taikymo sritis. Kitose šalyse Belgijoje, Graikijoje, Rumunijoje, Vokietijoje už parlamento posėdžių nelankymą numatytos mažiau griežtos finansinės priemonės, dažniausiai nelemiančios viso parlamento nario atlyginimo praradimo. Europos Vadovų Tarybos susitikime, greičiausiai dominuos ir antradienio europarlamentarų debatuose. Amsterdamo sutartimi bendro sprendimo procedūra buvo išplėsta įtraukus daugumą teisėkūros sričių ir pertvarkyta taip, kad Parlamentas tapo lygias teises su Taryba turinčia teisėkūros institucija.

Padidinti Parlamento nario D.

Naujų EP narių įgaliojimų tikrinimas Naujai išrinktų EP narių įgaliojimai tikrinami tam, kad būtų nustatyta, jog jie neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu. Oficialias pareigas einantiems ES institucijų ar įstaigų, įsteigtų pagal ES sutartis Bendrijos lėšoms valdyti, pareigūnams taip pat draudžiama būti EP nariais. Pasibaigus rinkimams valstybės narės praneša išrinktų EP narių pavardes, o valstybių narių prašoma imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų išvengta pareigų nesuderinamumo.

Padidinti Parlamento nario D.

Nauji EP nariai, apie kurių išrinkimą buvo pranešta Europos Parlamentui, prieš užimdami EP nario vietą privalo raštu patvirtinti, kad jie neina jokių pareigų, nesuderinamų su EP nario mandatu. Ši deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip likus šešioms dienoms iki pirmojo Europos Parlamento plenarinio posėdžio.

Padidinti Parlamento nario D.

Naujų EP narių įgaliojimus ex post tikrina Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas, kuris parengia sprendimą remdamasis valstybių narių pateikta informacija. Sprendimas perduodamas EP pirmininkui, kuris apie jį praneša EP nariams kitame plenariniame posėdyje.

Padidinti Parlamento nario D.

Europos Parlamentas ne tik tikrina narių įgaliojimus, bet ir sprendžia dėl ginčų pagal m. Aktą, išskyrus nacionaliniais rinkimų įstatymais grindžiamus ginčus.

Padidinti Parlamento nario D.