Vyriausybė nustatė naują taisyklę - darbo sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse darbdavys negali numatyti, kad dienpinigių norma mažinama daugiau kaip 50 proc. Tai, kad jis gali naudotis minėtomis Seimo statute nustatytomis teisėmis, nereiškia, jog kitos opozicinės frakcijos, jų koalicijos bei Seimo nariai praranda teisę naudotis Seimo statute numatytomis teisėmis.

Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas nustato Lietuvos Respublikoje išrinkto Europos Parlamento nario toliau — Europos Parlamento narys statusą, darbo sąlygų ir socialines garantijas Lietuvos Respublikoje, kai jis atlieka Europos Parlamento nario funkcijas. Europos Parlamento nariams šio Įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso, darbo sąlygų, socialinių garantijų ir kitų su jų veikla Europos Parlamente susijusių klausimų nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės normos.

Normos narys, kiek dydis

Šio Įstatymo nuostatos taikomos Europos Parlamento nariams nuo Lietuvos Respublikoje išrinkto Europos Parlamento nario pažymėjimo įteikimo momento iki jo kadencijos pabaigos. Europos Parlamento nario kadencija pasibaigia, kai į pirmąjį Europos Parlamento posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkto Europos Parlamento nariai kiek dydis remiantis kitu Europos Sąjungos teisės aktų nustatytu pagrindu.

Turinys nepasiekiamas

Europos Parlamento nario pažymėjimas ir diplomatinis pasas 1. Europos Parlamento nario statusą ir teises, nustatytus šiame Įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse, patvirtina Europos Parlamento nario pažymėjimas.

  • Google Търсене на книги
  • Dėl Seimo statute nustatytų parlamentinių procedūrų Byla Nr.
  • Norima varpos dydi

Asmeniui, neatitinkančiam šio Įstatymo 5 straipsnyje nustatytų reikalavimų, Lietuvos Respublikoje išrinkto Europos Parlamento nario pažymėjimas negali būti išduodamas. Kai asmuo gauna Lietuvos Respublikoje išrinkto Europos Parlamento nario pažymėjimą, jo kadencijos laikotarpiui išduodamas Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas.

Normos narys, kiek dydis

Europos Parlamento nario neliečiamybė Europos Parlamento narys Lietuvos Respublikos teritorijoje turi tokią pačią asmens neliečiamybę kaip ir Lietuvos Respublikos Seimo narys, jeigu Europos Sąjungos teisės normos nenumato kitaip. Europos Parlamento nario pareigų derinimas 1.

Gauk nemokamą VERSLO VALDYMO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Europos Parlamento nario pareigos, išskyrus jo pareigas Europos Parlamente, nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose. Europos Parlamento nario pareigos taip pat nesuderinamos su bet kokia veikla pagal darbo sutartį, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

Europos Parlamento narys gali užsiimti moksline, pedagogine ir kūrybine veikla ir gauti už ją atlyginimą.

Normos narys, kiek dydis

Europos Parlamento narys apie savo Normos narys, pedagoginę ar kitą veiklą, nesusijusią su Europos Parlamento nario pareigomis Lietuvos ar kitos valstybės teritorijoje, už kurią gaunamas atlyginimas, nedelsdamas praneša Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai. Europos Parlamento narių socialinės garantijos Europos Parlamento nariai Lietuvos Respublikoje turi tokias pačias socialines garantijas kaip ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai.

Normos narys, kiek dydis

Europos Parlamento narys neturi teisės į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatomas socialines garantijas, jeigu atitinkamos garantijos Europos Parlamento nariui suteikiamos pagal Europos Sąjungos teisę. Aprūpinimas darbo patalpomis 1.

Normos narys, kiek dydis

Europos Parlamento nariui, atliekančiam su Normos narys Parlamento veikla susijusias funkcijas, jo buvimo Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose metu juose laikinai suteikiama darbo vieta. Europos Parlamento nariams savivaldybės nemokamai už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir kitas komunalines paslaugas moka savivaldybė suteikia patalpas susirinkimams rengti bei rinkėjams priimti. Tarnybinių transporto priemonių naudojimas Lietuvos Respublikos Seimo transporto priemonių naudojimo Europos Parlamento nario funkcijoms atlikti ir apmokėjimo už jas tvarką nustato Seimo valdyba.