Dažnai gimstamumas buvo didesnis valstybėse narėse, kuriose šeimos kaip instituto reikšmė gana nedidelė mažai gyventojų tuokiasi, daug kūdikių gimsta ne santuokoje , poros nėra labai stabilios gan didelis ištuokų skaičius , o moterys aktyviai dalyvauja darbo rinkoje. Daugelyje ES sostinių ir kitose pagrindinėse aglomeracijose užregistruotas gana didelis vienišų motinų ar tėvų šeimų skaičius. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pateikti statistiniai duomenys rodo nuolat ES gyvenančių užsienio piliečių skaičių, o ne migrantų skaičių ar kiekvienų metų migrantų srautus, ir kad užsienio piliečiai nebūtinai yra migrantai nes kai kuriose ES valstybėse narėse didelė dalis užsienio piliečių yra gimę tose šalyse. Nors ne santuokoje gimusių vaikų dalis išaugo, santuoka tebėra dažniausia šeimos vieneto forma siekiant auginti vaikus. Per šį laikotarpį ES gyventojų skaičius kasmet didėjo vidutiniškai 2,6 vienam tūkstančiui gyventojų. Dviejose grafiko dalyse parodyti regioniniai šių gyventojų pogrupių skirtumai pagal tai, kokią visų šeimų dalį jos sudaro.

ES demografinė raida Demografiniai pokyčiai yra vienas pagrindinių europiečių gyvenimą formuojančių veiksnių. ES 28 gyveno mln. Tai sudarė vos daugiau nei 7 proc. ES gyventojų struktūra ir profilis labai pasikeitė iš dalies dėl mažo gimstamumo, pasikeitusių šeimos struktūros modelių, noro turėti didesnį asmeninį nepriklausomumą, vyrų ir moterų vaidmens pokyčių, didesnio masto migracijosdidesnio geografinio judumo ir ilgesnės tikėtinos gyvenimo trukmės.

Šie demografiniai pokyčiai pakeitė šeimų pobūdį ir dėl jų sumažėjo vidutinis namų ūkių dydis, atsirado naujos gyvenimo kartu formos bendras gyvenimas neįregistravus santuokos arba registruotos partnerystės ir rekordiškai išaugo po vieną gyvenančių asmenų skaičius.

Todėl šiandieninis gyvenimas labai skiriasi nuo gyvenimo, tarkim, prieš 50 metų, ir tikėtina, kad per ateinančius dešimtmečius esminiai pokyčiai tęsis, pavyzdžiui, dėl to, kad ES visuomenė palaipsniui senėja. Iš tiesų, prognozuojama, kad ES 28 gyventojų skaičiaus augimo tempas toliau lėtės, ir numatoma, kad per 30—40 metų bendras ES 28 nuolatinių gyventojų skaičius nustos kisti ir pradės mažėti.

  • Archive:Regionų demografinė statistika - Statistics Explained
  • oji metų savaitė - Atvira Klaipėda
  • Vienos narys dideja
  • Pasinaudoti nario storis
  • Sutirstinus varpos purkstukus

Užsienio piliečiai Per pastaruosius dešimtmečius padidėjus judumui išaugo migrantų skaičius migracija tarp regionų, migracija ES viduje ir migracija iš trečiųjų šalių į ES.

Kai kurie migrantai juda siekdami pagerinti savo gyvenimo lygį pavyzdžiui, siekdami geresnių užimtumo galimybiųo kiti gali būti priversti palikti namus, pavyzdžiui, siekdami pabėgti nuo konfliktų ir arba priespaudos.

Dvi ar daugiau pilietybių turintis asmuo priskiriamas tik vienai pilietybės šaliai, kuri nustatoma tokia pirmumo tvarka: duomenis teikianti šalis arba jei asmuo neturi duomenis teikiančios šalies pilietybės, — kita ES valstybė narė, arba jei asmuo neturi kitos ES valstybės narės pilietybės, — ne ES šalis.

Daugiau informacijos Komisijos reglamente EB Nr. Atkreipkite dėmesį, kad nors yra tam tikrų regioninių migrantų integracijos aspektų, šis klausimas paprastai sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu. Grynoji migracija apskaičiuota iš imigrantų skaičiaus atėmus emigrantų skaičių daugiausia lėmė ES gyventojų skaičiaus pokyčius nuo paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio.

Migracija iš trečiųjų šalių paprastai yra ribojama pvz. Tarptautiniai migrantai gali pagerinti ekonominės veiklos rezultatus, dirbdami kaip nekvalifikuota darbo jėga arba kvalifikuota darbo jėga srityse, kuriose trūksta kvalifikuotų darbuotojų, pavyzdžiui, sveikatos sektoriuje. Į kai kurias ES valstybes nares atvyksta daugiau ne ekonominių tarptautinių migrantų, daugiausia dėl šeimos susijungimo, mokymosi arba humanitarinių priežasčių.

Kalbant apie užsieniečius svarbu atskirti asmenis, gimusius užsienio šalyje, ir asmenis, kurie Kiek tai yra imanoma padidinti narys Pompey užsienio piliečiai. Toliau pateikta informacija yra pagrįsta m.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pateikti statistiniai duomenys rodo nuolat ES gyvenančių užsienio piliečių skaičių, o ne migrantų skaičių ar kiekvienų metų migrantų srautus, ir kad užsienio piliečiai nebūtinai yra migrantai nes kai kuriose ES valstybėse narėse didelė dalis užsienio piliečių yra gimę tose šalyse. ES valstybėse narėse gyveno beveik 32 mln. ES valstybėse narėse buvo beveik 32 mln.

Maždaug 60 proc.

Penio ir pedu dydis

ES valstybėse narėse gyvenusių užsienio piliečių sudarė kitų šalių t. Rīga gyventojų sudarė ne ES šalių piliečiai.

Atsiliepimai

Iš visų kitų ES valstybių narių tik Belgijoje gyveno daugiau nei milijonas užsienio piliečių 1,2 mln. Santykiniais dydžiais daugiausia užsienio piliečių, lyginant su visu gyventojų skaičiumi, užregistruota šiose ES valstybėse narėse: Liuksemburge 42,7 proc. Nė vienoje iš likusių valstybių narių neužregistruotas dviženklis rodiklis.

Priešingai, mažiausia užsienio piliečių dalis — mažiau nei 1 proc. Beveik pusė šiaurės rytų Estijos gyventojų buvo užsienio piliečiai, dauguma iš ne ES šalių. Užsienio piliečių dalis buvo paprastai didesnė ES vakarų šalyse, palyginti su rytų šalimis.

Atskirose ES valstybėse narėse dažnai buvo regionų, kuriuose užsienio piliečiai sudarė didesnę gyventojų dalį. Iš tiesų tokia padėtis buvo Estijos šiaurės rytų regione Kirde-Eesti, kur užsienio piliečiai sudarė beveik pusę 46,0 proc. Užsienio piliečių dalis Estijos regione Kirde-Eesti buvo tris kartus didesnė, palyginti su nacionaliniu vidurkiu, ir beveik visi 99,2 proc.

Didžioji dauguma Liuksemburge gyvenusių užsieniečių buvo ES valstybių narių piliečiai. Liuksemburgas šiuo analizės lygmeniu — vienas regionas užėmė antrą vietą pagal užsienio gyventojų dalį, palyginti su bendru gyventojų skaičiumi 42,7 proc. Tačiau jų kilmė buvo visiškai kita, nes 87,6 proc.

Varpos dydziai vizualiai

Keturiuose ES regionuose užsienio piliečių dalis sudarė 30—40 proc. Trys tokie regionai buvo Šveicarijoje — Genève, Basel-Stadt ir Vaud pačioje šalies šiaurėje esantis kantonas, kurio Namu prisitaikymas prie nario padidinimo Lozanakiekvienas iš jų turi sieną su ES ir dauguma juose gyvenusių užsienio piliečių buvo iš ES valstybių narių.

Rekomenduojami pranešimai

Užsienio piliečiai sudarė gana didelę gyventojų dalį kai kuriuose didžiausiuose Europos miestuose. Už Belgijos sostinės regiono ribų žr. Alikantėje ir visuose trijuose Londono regionuose nedidelė užsienio piliečių dauguma buvo iš kitų ES valstybių narių. Priešingai, šiek tiek daugiau nei keturi iš penkių 81,4 proc. Seine-Saint-Denis gyvenančių užsieniečių buvo iš ne ES šalių.

Dauguma Vienoje Wein 64,6 proc. Asmenys, per metus iki surašymo pakeitę nuolatinę gyvenamąją vietą Darbas — tai tik viena iš kelių priežasčių, dėl kurių žmonės gali nuspręsti pakeisti gyvenamąją vietą.

Jie gali norėti persikelti, kad būtų arčiau šeimos ar draugų, pakeisti gyvenimo būdą pvz. Nuolatinės gyvenamosios vietos pokyčiai Per gyventojų ir būstų surašymą Kiek tai yra imanoma padidinti narys Pompey klausiama apie jų santykį su dabartine nuolatine gyvenamąja vieta ir prieš vienus metus iki surašymo turėta nuolatine gyvenamąja vieta.

Taip galima surinkti informacijos apie gyventojų judėjimą pagal įvairius kriterijus: asmenis, per metus iki surašymo nepakeitusius nuolatinės gyvenamosios vietos per 12 mėn. Dėl krizės darbuotojų judumas iš pradžių sumažėjo nes sumažėjo užimtumo galimybiųo paskutinius pora metų jį labiausiai skatino didėjantys nedarbo skirtumai daugiausia tarp euro zonos narių.

Gyvenamosios vietos pokyčių tendencijas, regis, labiausiai lemia šalių tarpusavio skirtumai.

Maždaug 6,4 proc. ES 28 gyventojų pakeitė nuolatinę gyvenamąją vietą per dvylika mėn. Įdomu atkreipti dėmesį žemėlapyje į tai, kad skirtumai daugiausia egzistuoja tarp ES valstybių narių, o ne atskirų regionų. Iš to galima daryti išvadą, kad nacionalinės darbo ir būsto rinkos atlieka labai svarbų vaidmenį lemiant, kaip dažnai žmonės keičia gyvenamąją vietą.

Ypač didelė gyventojų, pakeitusių nuolatinę gyvenamąją vietą per metus iki surašymo, dalis buvo Slovakijoje ir nemažai Jungtinės Karalystės miestų. Ji taip pat buvo gana didelė beveik visoje Belgijoje, Danijoje ir Prancūzijoje, Nyderlandų, Portugalijos, Suomijos ir Švedijos dalyse ir likusioje Jungtinėse Karalystės teritorijoje išskyrus Šiaurės Airiją. Tokie pat buvo ir Islandijos bei Norvegijos rodikliai. Adresą pakeitusių žmonių paprastai daugiausia užregistruota sostinių regionuose.

Dinamiškiausi pokyčiai užregistruoti sostinės regione Bratislavský kraj 30,7 proc. Kiti NUTS 3 lygio regionai su panašiais rodikliais daugiausia buvo Jungtinėje Karalystėje: didžiausia dalis užregistruota sostinėje, kur 21,5 proc.

Kas yra didziausias narys

Inner London - West gyventojų per metus iki m. Jauni asmenys dažnai gyvena miestuose ar aplink juos, kur yra daugiau galimybių įgyti išsilavinimą ir įsidarbinti. Remiantis tuo galima paaiškinti, kodėl kai kuriuose miestuose daugiau gyventojų pakeičia gyvenamosios vietos adresą. Be Slovakijos ir Jungtinės Karalystės, buvo tik trys regionai, kuriuose bent 16 proc. Dauguma nuolatinę gyvenamąją vietą ES pakeitusių žmonių persikėlė tame pačiame regione. Išsamesnė analizė pateikta 2 grafike, kuriame parodyti 10 pirmųjų regionų pagal gyventojų, persikeliančių į tam tikrą regioną iš to paties regiono arba kitos šalies kitos ES valstybės narės arba ne ES šaliesdalį.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šie duomenys neparodo absoliutaus iš tikrųjų persikėlusių asmenų skaičiaus. Vidutiniškai maždaug 56,6 proc. Kiek tai yra imanoma padidinti narys Pompey 28 gyventojų, pakeitusių nuolatinę gyvenamąją vietą per dvylika mėn.

Kaip suzinoti, kas yra vaikino dydis

Vos daugiau nei trečdalis 34,3 proc. Ši tendencija buvo itin ryški įvairiuose Portugalijos regionuose. Keliuose Portugalijos regionuose užregistruota, kad labai didelė gyvenamąją vietą pakeitusių žmonių dalis persikėlė tame pačiame NUTS 3 lygio regione.

Pavyzdžiui, tą padarė 9 iš 10 89,9 proc. Be šio atokaus užjūrio salų regiono ir Porto didmiesčio regiono, kai kuriose iš esmės kaimo vietovėse Portugalijoje — Alto Alentejo ir Alentejo Central — taip pat užregistruota didelė gyventojų, persikėlusių tame pačiame regione, dalis. Tame pačiame regione persikėlusių žmonių dalis taip pat buvo pakankamai didelė dviejuose Suomijos regionuose sostinės regione Helsinki-Uusimaa ir Pohjois-Pohjanmaa ir šiaurės rytų Vengrijos regione Borsod-Abaúj-Zemplén.

O iš kitos šalies atvykę nauji gyventojai paprastai sudarė mažumą tarp gyvenamąją vietą pakeitusių žmonių. Priešingai, 2 grafiko apatinėje dalyje parodyti regionai, kuriuose buvo daugiausia iš kitos šalies atvykusių naujų gyventojų.

Ši dalis nesiekė 50 proc. Šiems regionams būdinga tai, kad jie yra ES paribyje.

  • Paprasti didejancio namo nario metodai
  • Internetinis didinamasis narys Vaizdo irasai
  • Nario dydis 19 metu

Penki didžiausią rodiklį turintys regionai buvo Bulgarijoje, įskaitant kaimo regioną Sofia stolitsa aplink Bulgarijos sostinę, kur Kaip padidinti 2 cm nari daugiau nei trečdalis 34,9 proc.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad gyventojų, pakeitusių gyvenamąją vietą Bulgarijoje, apskritai buvo gana mažai — maždaug 2 proc. Iš kitos šalies kilusių naujų gyventojų dalis taip pat buvo gana didelė šiuose regionuose: dviejuose Ispanijos regionuose — autonominiame mieste Melilla, kuriame užregistruota didžiausia iš kitos šalies atvykusių naujų gyventojų dalis 48,3 proc.

Vieno asmens namų ūkiai Labai pasikeitė europiečių namų ūkių sudėtis ir gyvenimo formos. Vienas iš didžiausių pokyčių — išaugęs po vieną gyvenančių asmenų skaičius. Šią tendenciją iš dalies lėmė asmeninis pasirinkimas žmonių noras būtų nepriklausomiemstaip pat išaugęs ištuokų ir separacijų skaičius ir ilgėjanti vidutinė gyventojų gyvenimo trukmė ypač moterųdėl to vyresnio amžiaus žmonės gali tapti našliais ir paskutiniuosius metus gyventi vieni.

Namų ūkio statuso apibrėžimas Gyventojų ir būstų surašyme namų ūkio statusas grindžiamas namų ūkio tvarkymo sąvoka, pagal kurią kiekvienas asmeninis namų ūkis yra: vieno asmens namų ūkis, tai yra asmuo, gyvenantis vienas atskirame būste arba nuomojamame -uose būsto kambaryje -iuosenesusijęs su kitais būste gyvenančiais asmenimis taip, kad sudarytų asmenų grupės namų ūkio, kaip toliau apibrėžta, dalį, arba asmenų grupės namų ūkis, tai yra dviejų ar daugiau asmenų grupė, kurie kartu gyvena būste arba jo dalyje ir kartu rūpinasi maistu ir galbūt kitomis gyvenimui būtinomis priemonėmis grupės nariai gali didesniu ar mažesniu mastu bendrai naudotis pajamomis.

Nešeiminį namų ūkį gali sudaryti vieno asmens namų ūkis vienas gyvenantis asmuo arba kelių asmenų namų Nario anekdotai, kuriame nėra šeimos branduolio pvz.

Tai tikrai padidina lytini kuna

Paprastai daugiau gyventojų gyveno vieni sostinių regionuose. Didelė vieno asmens namų ūkių dalis taip pat užregistruota Wien, Noord-Holland kuris apima AmsterdamąHelsinki-Uusimaa ir Hovedstaden kuris apima Kopenhagą — šiuose regionuose jie sudarė 40—45 proc. Kartais vieno asmens namų ūkių dalis sostinės regione ir likusiuose tos pačios valstybės narės regionuose taip skyrėsi, kad sostinė buvo vienintelis regionas, kuriame vieno asmens namų ūkių dalis viršijo nacionalinį vidurkį.

Toks atvejis buvo Danijoje, Austrijoje ir Slovakijoje, taip pat Norvegijoje. Airijos sostinės regionas Southern and Eastern buvo netipiškas, nes jis buvo vienintelis sostinės regionas, kuriame vieno asmens namų ūkių dalis buvo mažesnė už nacionalinį vidurkį.

Našliai -ės arba išsituokę asmenys Viena iš po vieną gyvenančių ZOOM Dick desimt centimetru grupių yra našliai -ės arba išsituokę asmenys, nesudarę naujos santuokos arba registruotos partnerystės. ES 28 gyventojų 3 žemėlapis.

Archive:Regionų demografinė statistika

Išsamiau išanalizavus matyti, kad 7,0 proc. ES 28 gyventojų buvo našliai -ės ir nesudarę naujos santuokos ar registruotos partnerystėso 5,9 proc. Didelis našlių ir išsituokusių asmenų skaičius Baltijos jūros regiono valstybėse narėse ir Vengrijoje. Iš 3 žemėlapio matyti, kad našlių arba išsituokusių asmenų, nesudariusių naujos santuokos ar kitokios formos partnerystės, skaičius sudarė gana didelę gyventojų dalį vidurio ir pietų Prancūzijoje ir Portugalijoje, regionų juostoje, einančioje nuo rytų Vokietijos per Čekiją, Slovakiją ir Vengriją ir Rumunijos bei Bulgarijos dalis, taip pat daugumoje Suomijos regionų ir keliuose dažnai rečiau apgyvendintuose Švedijos ir Jungtinės Karalystės regionuose.

11/04/2021 - 10 val. II Velykų sekmadienis

Tačiau didžiausia našlių arba išsituokusių asmenų, nesudariusių naujos santuokos ar kitokios formos partnerystės, dalis užregistruota Baltijos jūros regiono valstybėse narėse ir Vengrijoje, kur vienas iš penkių gyventojų turėjo tokį statusą.