Dažniausiai tai būna didžiausias tos cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas. Autorizacijos proceso etapai: 1 etapas. Kaip pavyksta išlaikyti darnumą grupėje, kai joje - tiek daug skirtingų žmonių? Paskirta valstybė narė įvairias atrinktas chemines medžiagas nagrinėja išsamiau. Valdžios institucijos taip pat gali nuspręsti apriboti tokių cheminių medžiagų naudojimą arba nustatyti, kad norint jas naudoti, būtina gauti išankstinį leidimą. Platesnė informacija apie registracijos terminus pateikta skyriuje Terminai.

REACH NARIAI. / T Noriu padidinti nari 15

Pilna registracija REACH registracija — Bendras pateikimas Siekiant sumažinti bandymų su stuburiniais gyvūnais skaičių ir registracijos parengimui reikalingų duomenų kainą, REACH reglamente yra numatyta galimybė tos pačios cheminės medžiagos registruotojams teikti bendrą registracijos dokumentaciją. Šis veiksmas vadinamas bendru duomenų pateikimu.

Pilna registracija REACH registracija — Bendras pateikimas Siekiant sumažinti bandymų su stuburiniais gyvūnais skaičių ir registracijos parengimui reikalingų duomenų kainą, REACH reglamente yra numatyta galimybė tos pačios cheminės medžiagos registruotojams teikti bendrą registracijos dokumentaciją. Šis veiksmas vadinamas bendru duomenų pateikimu. Preliminariai užregistravus cheminę medžiagą, registruotojai tampa Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumo toliau — SIEF dalyviais. Dažniausiai tai būna didžiausias tos cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas.

Preliminariai užregistravus cheminę medžiagą, registruotojai tampa Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumo toliau — SIEF dalyviais.

Dažniausiai tai būna didžiausias tos cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas. REACH registracijos procesas preliminariai užregistruotoms cheminėms medžiagoms Preliminariai užregistravus cheminę medžiagą, registruotojai tampa Informacijos apie cheminę Kaip padidins narys mainų forumo SIEF dalyviais, kuriame kiekvienas registruotojas gali keistis turima informacija ir duomenimis apie cheminę medžiagą.

REACH reglamentas

SIEF nariai išrenka Pagrindinį registruotoją kuris parengs ir pateiks cheminės medžiagos pagrindinį registracijos dokumentacijos rinkinį ir kai kuriais atvejais Cheminės saugos ataskaitą.

Pagrindinis registruotojas greičiausiai bus gamintojas arba importuotojas, turintis užregistruoti medžiagą iki pirmojo registracijos termino paprastai jis daugiausia susijęs su ta medžiaga, pvz.

Cheminės medžiagos registracijos dokumentacijos rengimui, įmonės gali sudaryti konsorciumą, kuriame pasidalina dokumentacijos rengimo išlaidas. Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumo nariai turi nurodyti pagrindinį registruotoją, kuris, pritarus kitiems registravimo dalyviams, turi pateikti pagrindinį bendrai teikiamos registracijos dokumentą.

Šis reglamento tikslas užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, taip pat laisvą cheminių medžiagų — atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje — judėjimą, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

Pagrindinis dokumentas — tai išsami dokumentacija, kuriame pateiktas cheminės medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas, išsamios tyrimų santraukos ir REACH NARIAI. / T atlikti tolesnius bandymus jei reikia. Registruotojai gali nuspręsti pateikti cheminės medžiagos saugaus naudojimo rekomendacijas ir cheminės saugos ataskaitą kartu ar atskirai.

REACH NARIAI. / T Kaip ivertinti varpos dydzius

Registruotojai turi dėti visas pastangas, kad keitimosi informacija išlaidos bendrojo registravimo reikmėms būtų apskaičiuotos sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojant. Visos šalys privalo laiku įvykdyti savo keitimosi informacija įsipareigojimus.

REACH NARIAI. / T Apie reklama

Registruotojai nariai pateikia tik su jų įmone ir cheminėmis medžiagomis susijusią informaciją, pavyzdžiui, medžiagos tapatybės duomenis, informaciją apie nustatytus naudojimo būdus ir gaminamą kiekį. Šiuose dokumentuose nereikia pateikti informacijos, kurią jau pateikė pagrindinis registruotojas.

Kai kuriais atvejais Pagrindinis registruotojas arba konsorciumas neparengia medžiagos Cheminės saugos ataskaitos CSAtuomet šią ataskaitą, jei to reikalaujama, privalo rengti kiekvienas registruotojas individualiai.

REACH NARIAI. / T GENIU nuotrauku tipai ir dydis

Prisijungimo prie bendro duomenų teikimo kaina Šis mokestis mokamas pagrindiniam registruotojui arba konsorciumui, kaip kompensacija už pagrindinės registracijos dokumentacijos pateikimą.

Kompensacijos kaina priklauso nuo cheminės medžiagos metinio tonažo, cheminės medžiagos tipo, bendrų registruotojų skaičiaus ir kt.

REACH NARIAI. / T Nario formos ir matmenys Ziureti nuotrauka

Kaina gali svyruoti nuo kelių iki keliasdešimties tūkstančių Eur. Esant mažesniam tonažui, kaina gali būti mažesnė. Registracijos mokestis mokamas Europos cheminių medžiagų agentūrai Šis mokestis už kiekvieną registruojamą cheminę medžiagą mokamas tiesiogiai ECHA ir jo dydis priklauso nuo medžiagos kiekio ir kuriai kategorijai priskiriama įmonė.

Svarbiausi principai Daugelis įmonių naudoja chemines medžiagas, kartais apie tai net nežinodamos, todėl, jei savo pramoninėje ar profesinėje veikloje naudojate chemines medžiagas, pavyzdžiui, dažus, klijus ar valymo priemones, turite pasitikrinti, ar jums netaikomi kokie nors įpareigojimai. Jei jūsų įmonė naudoja chemines medžiagas darbo vietoje, pasiteiraukite savo darbdavio, ar: jūsų naudojamos cheminės medžiagos yra registruotos arba jas planuojama registruoti. Ši informacija teikiama ECHA svetainėje; būdas, kuriuo naudojate chemines medžiagas, nurodytas naujausiuose saugos duomenų lapuose; siekiant užtikrinti saugų cheminės medžiagos naudojimą, į saugos duomenų lapuose aprašytas rizikos valdymo priemones ir poveikio scenarijus atsižvelgta atliekant rizikos vertinimą; su darbuotojais arba jų atstovais konsultuotasi ir jie informuoti apie rizikos darbo vietoje vertinimą. Gamintojai ir importuotojai teikia ECHA informaciją apie pavojingas cheminės medžiagos savybes, jos klasifikavimą ir ženklinimą, taip pat rizikos, kurią gali kelti cheminės medžiagos, vertinimą.