Valdybos ataskaita. Patvirtinta nauja kredito unijos įstatų redakcija, atnaujinta pagal aktualią LR kredito unijų įstatymo redakciją. Šie asmenys, Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nemokėję PSD įmokų, šias įmokas už minėtą laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo dienos. Tiksli patirtimi gali šiek tiek skirtis pagal programą ir platformą. Nustatytas limitas audito paslaugoms apmokėti. Ar bus skaičiuojamos palūkanos?

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Vidaus audito tarnybos ataskaita už metus įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita už metus įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita už metus įvertinta teigiamai.

TJA narių straipsniai ir pranešimai žiniasklaidoje - Tolerantiško jaunimo asociacija

Patvirtintas kredito unijos m. Nutarta pelną paskirstyti pagal pateiktą nutarimo projektą. Patvirtinta metų pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą. Nustatytas limitas audito paslaugoms apmokėti.

Artūras Rudomanskis

Nutarta metines išmokas tantjemas kredito unijos vadovams patvirtinti pagal pateiktą projektą. Pritarta stojimui į Jungtinę centrinę kredito Nariu pranesimai. Nutarta pašalinti iš kredito unijos narių asmenis, nevykdančius savo pareigų. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas d. Darbotvarkė: Stebėtojų tarybos ataskaita.

2017-01-21 Pranešimų fragmentai

Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Valdybos ataskaita. Paskolų komiteto ataskaita. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo nuostolių atlyginimo tvarkos projekto pristatymas.

Esame pasiruošę išklausyti!

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo nuostolių dengimo tvarkos priėmimas. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

Metinių išmokų tantjemų kredito unijos vadovams nustatymas.

Nariu pranesimai

Dėl kredito unijos stojimo į centrinę kredito uniją. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimo. Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Nariu pranesimai

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo m. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie Nariu pranesimai visuotinį narių susirinkimą, biuro vadovė Aistė Kazlauskaitė, tel. Klientai aptarnaujami tik pagal išankstinį užsirašymą 17 LAPKRIČIO Jeigu jūs norite unijoje Taupa: Sudaryti individualaus seifo nuomos sutartį; Sutvarkyti paveldėjimo klausimus; Esate juridinis asmuo, norite įstoti į narius ir sudaryti einamosios sąskaitos sutartį; Užsiregistruokite vizitui iš anksto, tel.

Nuo Lapkričio 23 d. Užsiregistravus vizitui, unijos darbuotojas informuos jus, kokius dokumentus reiktų pateikti iš anksto, kad vizito metu sutaupytumėm Jūsų ir mūsų laiką.

Explore our tools

Atsiprašome dėl nepatogumų. Prašome savo klientų, kuriems yra pasireiškę peršalimo sindromai: Pakilusi temperatūra; Prasidėjęs kosulys; Skauda gerklę; Prasidėjęs čiaudėjimas; arba neseniai buvo kontaktuota su Nariu pranesimai, sergančiu koronavirusu, prašome NEITI į unijos ofisą.

Primename, kad: Aptarnaujame tik asmenis dėvinčius KAUKES; Prašome laikytis 2 m atstumo tarp asmenų klientų aptarnavimo salėje; Jeigu klientų aptarnavimo salėje yra daugiau nei 3 asmenys, prašome Nariu pranesimai, kol klientų skaičius sumažės. Kredito unija Taupa yra pasiruošusi padėti savo nariams, turintiems paskolas, įveikti finansines problemas, kurios susidarė dėl karantino situacijos Lietuvoje. Sprendimo su kiekvienu klientu ieškosime individualiai, todėl prašome kreiptis įmones ir gyventojus, esame nusiteikę padėti.

Nariu pranesimai

Balandžio 24 d. Stebėtojų tarybos ataskaita už metus įvertinta teigiamai. Nutarta nepaskirstytu pelnu dengti sukauptą praėjusių metų nuostolį, visuotiniam narių susirinkimui pritarus, išmokėti unijos vadovams metines išmokas tantjemaslikusią pelno dalį vadovaujantis LR kredito unijų įstatymu perkelti į privalomąjį rezervinį kapitalą.

Patvirtinta metų pajamų ir išlaidų sąmata.

Pranešimas dėl Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimo

Stebėtojų tarybos nariu vietoje Simonos Abromavičiūtės išrinkta Žermena Balaišienė. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinkta Žermena Balaišienė. Valdybos nariu išrinktas Karolis Vitkauskas.

Daugiau informacijos - www.

Paskolų komiteto nariu išrinktas Giedrius Nemeika. Patvirtinta nauja kredito unijos įstatų redakcija, atnaujinta pagal aktualią LR kredito unijų įstatymo redakciją.

Justinas Vygintas Daugmaudis

Nutarta išmokėti metines išmokas tantjemas kredito unijos vadovams. Nutarta atidėti numatytą kreipimosi į Lietuvos banką dėl banko licencijos išdavimo datą.

  • Gaukite pranešimą, kai jūsų komandos nariai atnaujina jūsų bendrinamą failą
  • Svarbus pranešimas dėl planuojamo visuotinio narių susirinkimo - Kredito unija Litas
  • Kas turetu buti jo nario storis
  • PRANEŠIMAS dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo balandžio 17 dieną. - Grigiškių kredito unija
  • Jūs nenorite, kad nuolat tikrinsite failą, tikėdamiesi, kad galėtumėte pastebėti pokyčius.
  • Pranešimas Grigiškių kredito unijos nariams m.

Pranešimas dėl pavedimų vykdymo didįjį penktadienį m. Balandžio 10 d. Velykų laikotarpiu!

Svarbus pranešimas dėl planuojamo visuotinio narių susirinkimo

Todėl prašome atkreipti dėmesį, kad mokėjimai eurais į kitus SEPA erdvės valstybėse registruotus bankus, pateikti m. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia nuoroda nebeaktyvi, nes visuotinis narių susirinkimas jau yra įvykęs arba klientų aptarnavimo skyriuje.

Nariu pranesimai

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti bet kuriuo iš išvardintu būdu: pristatyti įmesti į kredito unijos pašto dėžutę, esančią pastato Kalvarijų g. Mes esame pasiruošę Jums padėti ieškoti sprendimų. Susisiekite su mumis.

Keičiasi klientų aptarnavimo darbo laikas 30 KOVO Norėdami kiek įmanoma labiau apriboti fizinį kontaktą, trumpiname klientų aptarnavimo darbo laiką nuo 10 iki 16 valandos, su pertrauka nuo 13 iki 14 val.