Daugelio žmonių manymu, labai naudinga jog dabartiniame, moderniame pasaulyje dirbančių gamintojų sukurtos sofos matmenys galėtų būti apibūdinami pakankamai nevienodai. Vienas žaidėjas gali laikyti kamuolį ne daugiau nei tris sekundes, taip pat žengti su juo ne daugiau tris žingsnius, po kurių jis privalo perduoti kamuolį kitam žaidėjui.

VIII 1 ir 3 priedų pakeitimo Nariu matmenys paprastai projektą Nr. XIIP toliau — Projektasteikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 1.

Sofos matmenys

Projektu siekiama padidinti transporto junginių masę ir nustatyti didesnį transporto junginių ilgį, nei jis dabar yra leidžiamas. Todėl iš Projekto nuostatų darytina išvada, kad Projektu siekiama įgyvendinti m.

VIII 1 ir 3 priedų pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP toliau — Projektasteikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 1.

Papildomai Projekte turėtų būti nurodyta, kad šią direktyvą perkeliančios nuostatos įsigalios nuo m. Iki šios datos, t. Vis dėlto, 4 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta išimtis, kad valstybės narės gali leisti savo teritorijoje naudoti nacionaliniam krovinių vežimui skirtas transporto priemones arba tam skirtus transporto priemonių junginius, kurie neatitinka I priedo 1.

Nariu matmenys paprastai

Be to, remiantis to paties straipsnio Padidinti nari po 45 metu dalimi, valstybės narės gali leisti transporto priemonėms arba transporto priemonių junginiams ir vykdantiems tam tikrą didelio poveikio tarptautinei konkurencijai transporto sektoriuje neturinčią vidaus transporto veiklą, judėti valstybių narių teritorijoje, jeigu jų matmenys skiriasi nuo I priede 1.

Laikoma, kad transporto veikla neturi didelio poveikio tarptautinei konkurencijai transporto sektoriuje, jeigu vykdoma viena iš a ir b punktuose išdėstytų sąlygų: a transporto veikla valstybės narės teritorijoje vykdoma specializuotomis transporto priemonėmis arba jų junginiais tokiomis aplinkybėmis, kokiomis tos veiklos paprastai nevykdo transporto priemonės iš kitų valstybių narių, pvz.

Nariu matmenys paprastai

Todėl Projektu siūlomas reglamentavimas yra galimas, jei jis iki m. Vis dėlto, turi būti aptarti du aspektai.

Pirma, Projektu siekiama leisti nurodomoms transporto priemonėmis ir jų junginiams važiuoti keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūros uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriuose iškraunami ir arba pakraunami kombinuoto vežimo vienetai. Siekiant teisinio aiškumo, įstatyminiu lygmeniu turėtų būti įtvirtinta, kad Nariu matmenys paprastai važiuoti nuo paminėtų objektų 50 km spinduliu taikomas tik Lietuvos Respublikoje.

Nariu matmenys paprastai

Antra, turėtų būti įvertinta, kokią įtaką leidimas vežti Projektu nurodomos didesnės masės ir ilgio transporto priemonių junginiais, nei leidžiama šiuo metu, turės tarptautinei konkurencijai transporto srityje.

Kartu turėtų būti vertinama, ar leidimas nuo minimų objektų važiuoti 50 km spinduliu negalėtų būti laikomas vienu iš didelio poveikio tarptautinei konkurencijai draudimo garantų. Kitaip tariant, turėtų būti užtikrinama, kad nustatomos išimtys nesukurtų didelio poveikio tarptautinei konkurencijai transporto sektoriuje iki m. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į tai, kad Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pagrindinis tikslas — kaupti ir naudoti lėšas automobilių kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, manome, jog susiję pakeitimai turėtų būti atliekami Lietuvos Respublikos kelių įstatyme.

Projektu nustatoma, kad puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteinerių ilgis būtų iki 45 pėdų.

EUR-Lex Access to European Union law

Iš šios nuostatos neaišku, ar kiekvieno nuimamojo kėbulo ar konteinerio ilgis negali viršyti 45 pėdų, ar nuimamų kėbulų ir konteinerių junginio ilgis negali viršyti 45 pėdų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto straipsnio 4 dalies 2 punktu, įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projekto iniciatoriai prie projekto turi pridėti atitikties lentelę, kurioje pateikiamas įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų ir įstatymo projekto atitikimas pagal straipsnius, kai įstatymo projektu įgyvendinamos Europos Sąjungos teisės normos.

Nariu matmenys paprastai

Generalinio direktoriaus pavaduotojas Karolis Dieninis.