Tarybos išvadas dėl moterų, kaip sprendimus priimančių asmenų, vaidmens didinimo žiniasklaidoje, — atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės paktą — m. Tai yra lyčiai neutrali partnerystė, kuri galiotų tiek skirtingų lyčių poroms, tiek tos pačios lyties poroms. Pasinaudodama Išorės investicijų planu, ES skatins moterų verslumą ir dalyvavimą darbo rinkoje šalyse partnerėse.

Lytis kelia nariu dydi

COM 90— atsižvelgdamas į m. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliuciją dėl moterų ir vyrų įvaizdžio reklamoje ir žiniasklaidoje 3— atsižvelgdamas į m.

Lytis kelia nariu dydi

Tarybos išvadas dėl moterų, kaip sprendimus priimančių asmenų, vaidmens didinimo žiniasklaidoje, — atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės paktą — m. Moterų ir vyrų lygybės gaires — COM— atsižvelgdamas į m. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją dėl lyčių lygybės ir žiniasklaidos, — atsižvelgdamas į m.

Lytis kelia nariu dydi

Europos Tarybos Lytis kelia nariu dydi Asamblėjos rekomendaciją Nr. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją dėl lyčių lygybės audiovizualiniame sektoriuje, — atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto EIGE m. Women and the Media — Advancing gender equality in decision-making in media organisations— atsižvelgdamas į m.

Pekine vykusioje ketvirtojoje pasaulinėje konferencijoje moterų klausimais priimtą deklaraciją bei veiksmų programą ir jos priedus, — atsižvelgdamas į m.

Lytis kelia nariu dydi

Pekine vykusioje ketvirtojoje pasaulinėje konferencijoje moterų klausimais buvo pripažinta moterų ir žiniasklaidos santykio svarba siekiant moterų ir vyrų lygybės, be to, į Pekino veiksmų platformą buvo įtraukti du strateginiai tikslai: a žiniasklaidos priemonėse bei naujose ryšių technologijose ir pasitelkiant šias priemones bei technologijas didinti moterų aktyvumą naudojantis saviraiškos laisve bei dalyvavimą priimant sprendimus ir jų teisę naudotis saviraiškos laisve bei dalyvauti priimant sprendimus; b skatinti proporcingą ir nestereotipišką moterų vaizdavimą žiniasklaidoje; D.