Nuomojant gyvenamąsias patalpas iš savivaldybės butų fondo, jų bendras naudingas plotas neturi viršyti 18 kvadratinių metrų kiekvienam šeimos nariui, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus atvejus. Tam tikriems Rusijos piliečių pogrupiams pavyzdžiui, neįgaliems žmonėms, kariškiams gyvenamojo ploto registracijos lygis gali būti skirtingo dydžio. Papildomai socialinė pašalpa skiriama ir mokama už kiekvieną pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip už 12 dirbtų mėnesių, ir jos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui sudaro: 1 pirmą-trečią papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį - procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio; 2 ketvirtą-šeštą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį - 80 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio; 3 šeštą-dvyliktą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį - 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio; 4. Specialistas neatmeta, kad yra žmonių, kuriems būsto reikia tik nakvynei, tačiau svarsto, kad veikiausiai sprendimas pirkti mažą būstą lemiamas pinigų stygiaus didesniam pirkiniui.

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: Teisės akto statusas: Galiojantis Redakcijos 3 straipsnis.

Seksualiniai vidurinio dydzio sou nariai

Gyvenamosios patalpos ploto rodiklis ir valstybės paramos dydis Gyvenamosios patalpos ploto rodiklis valstybės paramai gauti yra iki 10 kvadratinių metrų sąlyginio ploto, tenkančio vienam šeimos nariui. Sąlyginis plotas nustatomas atsižvelgiant į turimos gyvenamosios patalpos dydį ir kokybę pagal prie šio įstatymo pridedamą metodiką 1 priedėliskurioje pateikta sąlyginio ploto skaičiavimo formulė ir koeficientai.

Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo nauja redakcija.

Koeficientų dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įsigyjamų gaunant valstybės paramą kredito lengvatinėmis sąlygomis forma gyvenamųjų patalpų bendras naudingas plotas neturi viršyti: 1 1—2 asmenų šeimai — 60 kvadratinių metrų; 2 3 asmenų šeimai — 75 kvadratinių metrų; 3 4—7 asmenų šeimai — 90 kvadratinių metrų; 4 8 ir daugiau asmenų šeimai — po 12 kvadratinių metrų kiekvienam šeimos nariui.

Narys, kiek dydis vyksta

Jeigu asmuo šeima pageidauja įsigyti individualų namą, bendro naudingo ploto norma padidinama iki kvadratinių metrų nepaisant šeimos narių skaičiaus. Gyvenamojo namo, buto statybos ir pirkimo bendro naudingo ploto vieno kvadratinio metro kainos normatyvą kiekvienų metų pradžioje nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Visais atvejais kredito lengvatinėmis sąlygomis dydis turi atitikti kredituojančio banko nustatytas kredito draudimo grąžinimo garantijų, turto įkeitimo sąlygas, suderintas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

XXX dydzio narys

Nuomojant gyvenamąsias patalpas iš savivaldybės butų fondo, jų bendras naudingas plotas neturi viršyti 18 kvadratinių metrų kiekvienam šeimos nariui, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus atvejus. Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, Vyru nario matmenys internete, 17, 19, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Kaip padidinti nario vaizdo irasu pamokas