Pilietybės klausimai Jei nuolat gyvenate Lietuvoje ir norite įgyti ar atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, prašymą dėl jos kartu su reikiamais dokumentais pateikite migracijos tarnybai. Prieš pateikdamas prašymą išduoti LNG, užsienietis privalo sumokėti 90 Eur dydžio valstybės rinkliavą už prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą Eur skubos tvarka , išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Skaityti plačiau apie ES piliečio šeimos nario kortelę Leidimas laikinai gyventi Jeigu Lietuvos Respublikoje gyvena asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, nepasinaudojęs laisvo judėjimo teise arba užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, asmuo gali gauti leidimą laikinai gyventi LLG.

Jeigu nesate įregistravę savo vaiko gimimo, tai, visų pirma, turite kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių ir įregistruoti vaiko gimimo faktą.

Šeimos nariams nereikia leidimo dirbti — gavę leidimą gyventi, jie gali iš karto pradėti dirbti Lietuvoje. Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė Šią kortelę užsienietis gali gauti, jei jo sutuoktinis arba partneris LR pilietis yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise ir gali tai įrodyti t. Ši kortelė taip pat išduodama užsieniečiams, kurių sutuoktinis arba partneris yra ES šalies pilietis, gyvenantis Lietuvoje. Kokiais kitais atvejais gali būti išduodama ES piliečio šeimos nario kortelė? Kuriam laikui išduodama ES piliečio šeimos nario kortelė?

Dėl Jūsų vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės turite pateikti šiuos dokumentus: Dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko gimimo metu vaiko tėvai ar vienas iš jų buvo Lietuvos Respublikos piliečiai; Dokumentas, patvirtinantis, kad vaikas kitos valstybės pilietybę įgijo gimimu užsienio valstybės išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta, kad vaikas yra tos valstybės pilietis nuo gimimo. Dokumentus galite pateikti: Migracijos departamento teritoriniame skyriuje tiesiogiai atvykus, per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, taip pat elektroniniais ryšiais.

Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose tiesiogiai atvykus arba elektroniniais ryšiais.

Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas null Tai teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimas asmenims, iki m. Minėti asmenys turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje — Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje — jie nuolat gyvena ir jeigu jie nėra kitos valstybės piliečiai.

Reikalavimas atsisakyti kitos valstybės pilietybės netaikomas asmenims, kurie yra ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m.

Pilietybes nario dydis

Lietuvos Respublikos piliečio palikuonis — iki m. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjusio asmens vaikas, vaikaitis ar provaikaitis. Asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m.

 • Kontaktai Tyrimas: emocinį ryšį su Lietuva išsaugoti padėtų dviguba pilietybė Išvykusiems iš Lietuvos ir kitos valstybės pilietybę įgijusiems asmenims Lietuvoje turi būtų sudarytos galimybės išsaugoti Lietuvos pilietybę, tai pasitarnautų stipresnio emocinio ryšio su Lietuva išsaugojimui, rodo Lietuvos diasporos potencialo panaudojimo valstybės gerovei kurti tyrimas.
 • Тогда он просто смотрел в неизвестность; теперь же он приближался к .
 • Komitetas pritarė Pilietybės įstatymo pataisoms - LRT
 • Susitvarkyk dokumentus
 • Dažnai užduodami klausimai | Mano vyriausybė
 • Произошло слишком многое, чтобы мы могли теперь оставить решение в ваших руках.
 • Nario formos nuotrauku dydis

Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, kurie m. Asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki m.

Pilietybes nario dydis

Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, iki m. Ši sąvoka neapima asmenų, kurie po m.

Dažnai užduodami klausimai

Jeigu turite teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą null Turite pateikti šiuos dokumentus: prašymas prašymų formos — čia arba elektroniniu būdu — čia ; kelionės dokumentas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas; teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimas; dokumentai, patvirtinantys vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti po teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo; dokumentai, patvirtinantys, kad nesate kitos valstybės pilietis.

Išskyrus atvejus, kai galite būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis; Asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m. Yra asmens, ištremto iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m.

Tremtis Esu ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m. Kas yra laikoma ištremtu asmeniu?

Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas

Tai iki m. Kokie dokumentai patvirtina tremtį? Kur reikia kreiptis dėl pažymos apie tremtį? Į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento archyvų skyrių arba į Lietuvos ypatingąjį archyvą.

Navigacija

Kas yra laikoma išvykusiu asmeniu? Turite sumokėti valstybės rinkliavą — 53 Eur. Valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo.

Ar lietuviai pagaliau turės dvigubą pilietybę?

Prašymą ir dokumentus galite pateikti: Tiesiogiai atvykus į: Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą; Šiuo būdu teikiant prašymus, asmens parašo tikrumas prašyme ir pridedamų dokumentų kopijos turi būti paliudytos asmens parašo ir dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, o užsienių valstybės paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos paliudyti dokumentai arba jų kopijos turi būti teisės aktu nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostillejeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip bei išversti į lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gimimu

Prašymo ir dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Jeigu dokumentus teikia asmenų atstovai, jie privalo pateikti savo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

Pilietybes nario dydis

Komitetas pritarė Pilietybės įstatymo pataisoms LRT. Pataisomis numatoma užtikrinti galimybes visiems šeimos nariams tėvams, vaikams ir vaikaičiamsvienodomis sąlygomis išlaikyti gimimu įgytą Lietuvos Respublikos pilietybę tuo atveju, kai gimimu įgyjama ir kitos šalies pilietybė. Tokiu būdu būtų įgyvendintas Lietuvos Respublikos pilietybės tęstinumo principas, kartu per šeimos ryšius puoselėjama lietuvybė, ryšys su Lietuva, rašoma komiteto pranešime spaudai.

Tai gali būti: - gyvenamosios patalpos savininko ar bendraturčio ar jo jų įgalioto atstovo sutikimas apsigyventi savininkui bendraturčiams priklausančioje gyvenamojoje patalpoje. Savininko bendraturčio sutikimas turi būti patvirtintas notaro arba seniūno.

 • Komitetas pritarė Pilietybės įstatymo pataisoms LRT.
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gimimu null Jeigu Jūs esate Lietuvos Respublikos piliečiai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis ir Jums gimė vaikas, tai nesvarbu, ar Jūsų vaikas gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų, jis Lietuvos Respublikos pilietybę įgis gimimu.
 • Atvykstu pas sutuoktinį/-ę arba partnerį/-ę
 • Noriu gauti ES piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi kortelę - Migracijos departamentas
 • Noriu tapti LR piliečiu - Migracijos departamentas
 • Noriu pateikti tarpininkavimo raštą Noriu gauti ES piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi kortelę Jeigu esate ES piliečio šeimos narys, ne ES pilietis, ir gyvenate LR pastaruosius 5 metus ar trumpiau, arba atvykote kartu su ES piliečiu arba pas jį į LR ir ketinate gyventi ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų, privalote gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę.
 • Nario dydis 15-17 metu

Jeigu pateikiamas nepatvirtintas savininko bendraturčio sutikimas, savininkas bendraturtis turi atvykti į Migracijos departamentą kartu su jumis rezervuotu vizito laiku — savininko bendraturčio sutikimą patvirtins jūsų prašymą priimantis Migracijos departamento darbuotojas.

Jeigu užsieniečiui, dėl kurio įsipareigojama, Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas — sutikimas gali būti sudarytas ir per www. Renkantis šį būdą, įgaliojimo paslaugos aprašyme savininkas bendraturtis nurodo, kad sutinka leisti apsigyventi ir deklaruoti gyvenamąją vietą jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, nurodant gyvenamosios patalpos adresą.

Išmok lietuviškai Gyvenk Lietuvoje Prieš atvykdami į Lietuvą pasirūpinkite, kad mūsų šalyje tikrai galiotų Jūsų gimtojoje ar kitose šalyse Jums išduoti dokumentai. Jie turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille.

Šiuo atveju Migracijos departamento darbuotojui turėsite nurodyti įgaliojimui suteiktą identifikavimo kodą. Sutikimo apsigyventi savininkui bendraturčiams priklausančioje gyvenamojoje patalpoje forma.

Be Lietuvos, tokių šalių yra devynios.

Minėtus dokumentus taip pat galima pateikti rezervuotu vizito laiku atvykus į Migracijos departamentą pateikti biometrinių duomenų ir prie prašymo pridėtų dokumentų originalų. Už reikalavimo deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje nesilaikymą gali būti pritaikyta administracinė atsakomybė. Ar turiu teisę dirbti?

 1. Нам ведь известно, что существовало четырнадцать Неповторимых и что за их творением стоял какой-то совершенно определенный план.
 2. Нет такой выход из положения был продиктован просто ленью.
 3. Faktai apie didejanti nari

Esu šeimos narys asmens, įgijusio teisę nuolat gyventi Lietuvoje nepraėjus 5 metų laikotarpiui arba esu mirusio ES valstybės narės piliečio, išgyvenusio 2 metus arba mirusio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, bei gyvenusio Lietuvoje trumpiau nei 5 metus, šeimos narys null Kas ir kaip gali pateikti prašymą kortelei gauti?

Išduotą kortelę galite atsiimti Migracijos departamento skyriuje, kuriam pateikėte prašymą.

Pilietybes nario dydis

Teisėtai gyvenu Lietuvoje pastaruosius 5 metus Esu ES valstybės narės piliečio taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečiokurio teisė gyventi Lietuvoje buvo patvirtinta, šeimos narys, kuris išsaugo teisę gyventi Lietuvoje null Teisė gyventi Lietuvoje išsaugoma tuo atveju, jeigu: ES valstybės narės pilietis mirė; Santuoka su ES valstybės narės piliečiu pripažinta negaliojanti arba santuoka ar registruotos partnerystės sutartis yra nutraukta; Globoju ar rūpinuosi ES valstybės narės piliečio vaikais; Santuokos nutraukimas įvyko dėl kito sutuoktinio ES valstybės narės piliečio kaltės; ES valstybės narės piliečiui mirus ar išvykus iš Lietuvos, globoju jo vaikus iki pradėtos atitinkamos formaliojo švietimo programos pabaigos; Esu mirusio ar išvykusio iš Lietuvos ES valstybės narės piliečio vaikas, kuris mokosi formaliojo švietimo programoje.

Kas ir kaip gali pateikti prašymą kortelei gauti?

Pilietybes nario dydis